Политика за защита на личните данни

„Янев“ ЕООД, адрес: гр. Хасково, 6300, ул. Майор Георги Русев, 19, п.к. 33, имейл : office@yanevltd.com използва във взаимоотношението си с клиенти, партньори и настоящата политика за лични данни.

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Защита на личните данни

В политиката ни за лични данни ще научите как те биват събирани, обработвани и съхранявани в съответствие с правните изисквания.

Надзорен орган :

Комисия за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни :

Нашата политика за личните данни е подготвена спрямо Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR) . В нея са обяснени правила по които сайта Yanevltd.com обработва лични данни на клиенти и партньори. Предприети са всички необходими мерки за защитата на лични данни срещу незакономерно използване. Yanevltd.com спазва изискванията в регламент GDPR:

Обработка на личните данни

Обработката се извършва законосъобразно и прозрачно. Всеки потребител на сайта дава своето доброволно съгласие за използване на личните му данни при изпращане на форма за контакт.

Защитата на личните данни се осъществява чрез : SSL сертификат за сайта.

Събиране на личните данни :

Събирането на лични данни се осъществява само чрез форма за контакт, като използването на данните следва легитимни цели.

Права на потребителите :

Всеки потребител може да изиска в подходящ електронен вид, всички данни събрани за него на имейл: office@yanevltd.com. Ние поемаме отговорността да ги представим в срок до 30 дни.

Всеки потребител може да изиска коригиране или изтриване на данните събрани за него, като се свърже с нас на имейл : office@yanevltd.com.

Допълнителна информация :

Всякакви въпроси и консултации относно личните данни, събрани от Yanevltd.com можете да зададете на имейл : office@yanevltd.com, телефон +359 38 66 04 01, всеки работен ден от 9-18 часа.